FAQ
Verkoop
Wanneer start de verkoop?

De verkoop van dit project start op donderdag 16 mei 2024 om 12.00 uur.


Wanneer zijn de definitieve prijzen bekend?

De definitieve prijzen staan op de website vanaf het moment dat de verkoop start. Deze prijzen zijn per woning te vinden in de woningconfigurator. Er staat ook een complete prijslijst bij de downloads op de website.


Zijn er tekeningen en plattegronden beschikbaar?

De definitieve verkooptekeningen en plattegronden zijn vanaf de start van de verkoop via de downloads beschikbaar.


Is er een lijst met alle opties die gekozen kunnen worden?

De optielijst is vanaf de start van de verkoop via de downloads te raadplegen. Hier kunt u de mogelijke opties bekijken.


Ik heb me alleen op mijn naam aangemeld via de website, maar ik wil de woning uiteindelijk samen met mijn partner kopen. Is dat een probleem?

Dit is geen enkel probleem. U kunt bij het aangaan van de koop- aannemingsovereenkomst aangeven of u alleen of samen de woning koopt.


Op hoeveel bouwnummers mag ik inschrijven?

U kunt zich inschrijven op meerdere bouwnummers op volgorde van uw persoonlijke voorkeur, met een maximum van 10 voorkeursnummers.


Wanneer moet mijn inschrijving binnen zijn?

Voor maandag 3 juni 09.00 uur moet de inschrijving via de website in de persoonlijke inlogomgeving zijn voltooid.

Losse inschrijvingen die via de email of anderszins worden ingeleverd, worden niet in behandeling genomen. Als het niet lukt met inschrijven via het systeem zal de makelaar u natuurlijk helpen, indien u tijdig contact opneemt.


Wat als mijn inschrijving later dan 3 juni binnen is?

Inschrijvingen die later binnenkomen dan 3 juni 09.00 uur, of niet via de website zijn voltooid, komen op de reservelijst te staan.


Hoe werkt de loting/toewijzing?

Als er meer inschrijvingen komen dan beschikbare woningen, zal er een toewijzing plaatsvinden. Dit proces gebeurt via onze online matchmaker en is dus onbevooroordeeld.


Criteria

Aan de hand van de volgende criteria krijgt u punten toegewezen:

1. Eerste keuze (50 punten)
Eerst wordt er gekeken welke geïnteresseerden de woning als eerste keuze hebben opgegeven.

2. Voorkeur doorgegeven (20 punten)
De previewfase is inmiddels gesloten. Iedereen die in deze fase zijn of haar woningvoorkeur heeft doorgegeven, krijgt 20 punten.

3. Woonachtig in gemeente Molenlanden (20 punten)
Bent u op dit moment al woonachtig in de gemeente Molenlanden? Dan ontvangt u 20 punten.

Wanneer de inschrijfperiode is gesloten, kunt u uw inschrijving niet meer wijzigen. Op dinsdag 4 juni staat er een toewijzingsoverleg gepland waarin de woningen en appartementen volgens de toewijzingscriteria worden toegewezen. Vanaf dat moment zullen alle gelukkige kandidaten door de makelaar worden gebeld. We streven ernaar iedereen uiterlijk op 7 juni geïnformeerd te hebben.

Helaas is het vaak vanwege de grote interesse in de woningen voor ons niet mogelijk om alle inschrijvingen te bellen. De makelaar zal u uiterlijk 7 juni via mail op de hoogte stellen als u bent uitgeloot.


Wat nu als ik niet voor een woning wordt ingeloot of er geen krijg toegewezen?

U komt dan op de reservelijst en krijgt daar bericht van via een email. In de praktijk komt het voor dat geïnteresseerden ondanks de toewijzing binnen 2 weken niet doorgaan met de aan hen toegewezen woning. De makelaar zal dan contact opnemen met steeds de eerstvolgende op de reservelijst.


Stel, ik heb een woning of een appartement toegewezen gekregen, hoe gaat het dan verder?

De makelaar zal in de week van de toewijzing telefonisch en anders via de mail contact met u op nemen om een afspraak in te plannen voor het doorspreken van uw woning. U heeft na deze afspraak circa één week de tijd om definitief te besluiten of u door wilt gaan met de aankoop van de woning en een tekenafspraak in te plannen.

Indien u gekozen heeft om te tekenen onder voorwaarde van financiering, heeft u na ondertekening van de overeenkomst 8 weken de tijd om de financiering definitief te regelen.


Financieel
Wanneer moet ik mijn hypotheek geregeld hebben?

Uiterlijk 1 maand voordat u naar de notaris gaat moet uw hypotheek compleet zijn. Wel is het e.e.a. afhankelijk van rentestanden en de geldigheidsduur van de offerte. U heeft na het ondertekenen van de koop-aannemingsovereenkomst nog 2 maanden de tijd om uw hypotheek te regelen. Het is echter aan te bevelen voor het aangaan van de koopovereenkomst een financiële verklaring of hypotheekofferte aan te vragen waaruit blijkt dat u het benodigde hypotheekbedrag kunt financieren.


Wanneer start ik met betalen?

Bij nieuwbouw werken we met verschillende deelbetalingen. Voordat we beginnen met bouwen, vindt het transport van de grond plaats. Hierbij wordt de koopsom in rekening gebracht. Zodra de bouw start gaat u de aannemingssom in termijnen betalen. Hier ontvangt u bij de aankoop van uw woning uiteraard alle informatie over.


Opties / keuzes
Wat is al in de woning opgenomen?

De woningen van Het Houthof worden voorzien van een compleet afgewerkte badkamer en de voorzieningen voor aansluiting van de keukeninstallatie. Verder is de woning voorzien van een duurzaam klimaatsysteem.


Wat is er optioneel nog mogelijk?

In de optielijst zijn alle ruwbouwopties te zien. Eventuele andere ruwbouwopties zijn nog mogelijk in overleg met de aannemer. Afbouwopties kunnen gekozen worden tijdens het woonwensengesprek, dat na het tekenen van de overeenkomsten wordt ingepland met uw persoonlijke klantadviseur.


Heeft de woning standaard vloerverwarming en vloerkoeling?

Alle woningen in dit project zijn standaard voorzien van een duurzaam klimaatsysteem. Dit systeem zorgt voor verwarming in de winter en topkoeling in de zomer. Met de topkoeling kan de woning een aantal graden gekoeld worden.


Bouw
Wanneer start de bouw?

Naar verwachting start de bouw in het najaar van 2024/voorjaar van 2025.


Wanneer wordt de woning opgeleverd?

De bouwtijd van het totale project is circa 1,5 jaar. De makelaar weet hier meer van. Uiteraard houden wij u vanaf de koop van de woning via e-mail op de hoogte van alle ontwikkelingen. De nieuwsberichten worden ook op de projectwebsite gepubliceerd.


Algemeen
Waar komt dit nieuwbouwproject?

Het Houthof komt in het dorpscentrum van Streefkerk. Het appartementencomplex is gelegen aan Het Houthof en de dijkwoningen zijn gelegen aan de Dorpsstraat.


Hoe kom ik aan de brochure?

U kunt de brochure ophalen bij de makelaar: Kooyman Eigen Huis. De brochures liggen vanaf donderdag 16 mei op de vestiging in Oud-Alblas: Kerkstraat 1, 2969 AJ Oud-Alblas. U kunt contact opnemen via 0184-69 17 73 of via nieuwbouw@kooyman.com. De brochure is ook te vinden bij de downloads op de website.


Nog een vraag?

Heeft u na het lezen van deze FAQ nog vragen? Bel of mail gerust met de makelaar. Natuurlijk kunt u later ook contact opnemen met de makelaar. Voor als u vragen heeft, maar ook als u hulp nodig heeft bij het invullen van het online inschrijfformulier.

Kooyman Eigen Huis
Kerkstraat 1, 2969 AJ, Oud-Alblas
0184 – 49 94 44
Whatsapp: 06 30 51 36 18
nieuwbouw@kooyman.com